Vår Miljöarbete

Vi på EuropeCarwash bryr  oss om naturen och gör allt vi kan för att minska den påverkan vår verksamhet har på miljön. I första hand ser vi till att det vi gör våra anlägningar inte förstör miljön och i andra hand ser vi till att använda oss av leverantörer med samma ambitioner.

Att vi använder oljeavskiljare och hanterar farliga medel med omsorg är en självklarhet, men vi försöker också så långt det är möjligt att välja produkter som inte skadar naturen.

I en bransch som vår, där miljöfarliga medel oftas är standard och medvetnandet inte är särskilt högt. Vi vill slå ett slag för naturen och åtminstonde tar ett steg framåt. Förhoppningsvis följer resten av branschen med oss.

Med vänlig hälsning

Florent Statovci
Verkställande direktör

EuropeCarwash suojaa luontoa
© Copyright S-CarWash 2010